Фирмата извършва следните услуги.

  • Монтаж и Ремонт на АГУ и Газови инжекциони.
  • Компютърна диагностика на автомобила с АС TOOL.
  • Диагностика и Настройка на ГИ с директно и индиректно впръскване
  • Диагностика на газовите уредби с газанализатор - KANE.
  • Гаранционно и извънгаранционно обслужване.
  • Почистване на бензиновите дюзи с ултразвукова вана.