ПОРЪЧКА:

 1.  Закупуване на стока и/или услуга, представена в www.autogasbulgaria.com
 2. Потребителят има право да поръчва всички стоки и услуги, посочени в Сайта на www.autogasbulgaria.com. При извършване на поръчката Потребителят има право да избере вида на стоките и количеството им, начина и сроковете за доставка, според предложените на Сайта възможности.
 3. По всяко време преди окончателното потвърждение на Поръчката с попълването на формата за on-line покупки, Потребителят има право да извършва промени в избраните от него стоки и услуги.
 4. При извършване на поръчка на Сайта Потребителят влиза в договорни отношения със “ Жанел Ж 70 ЕООД „, касаещи конкретната поръчка и регламентирани с настоящите Общи условия, поръчката се смята за окончателно извършена след получаване на потвърждение на поръчката, следвайки инструкциите, посочени в Сайта;
 5. www.autogasbulgaria.com има право да променя цените, посочени в Сайта по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, www.autogasbulgaria.com има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи друго обещетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от потребителя за отменената поръчка, ако има такива.
 6.  Доставката се изпълнява въз основа на данните (собствено име, фамилно име, адрес за доставка – служебен или настоящ адрес) посочени от клиента в Договора за потребителски кредит. Получаването на стоката/те се извършва лично от лицето сключило договора за кредит, след като удостовери самоличността си чрез представяне на документ за самоличност.

 ДОСТАВКА

 1. Срокът за доставката на заявените с поръчка стоки до офис  Ви е в рамките от 24 часа до 4 работни дни, след получаване на потвърждение на поръчката, като срокът може да бъде удължен при официалните празници и/или почивни дни със срока на неработните дни. Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което ще бъдете уведомени своевременно от наш сътрудник.
 2. Доставката на поръчаните стоки се извършва по избрания от Потребителя начин и според посочените срокове. www.autogasbulgaria.com си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 (седем) дни, без да информира предварително Потребителите, и да удължава сроковете с повече от 7 (седем) дни с предварителното съгласие от страна на Потребителя, заявил доставката.
 3. Цената на доставката зависи от вида и размера на стоката, адреса за доставка и броя на продуктите в поръчката.
 4. Докато извършвате Вашата поръчка за покупка от онлайн магазина, ще забележите празно поле “Забележки”. В това поле имате възможност да посочите удобен за Вас ден за доставка и при възможност от наша страна, ще съобразим доставката с Вашите предпочитания, за което ще бъдете уведомени своевременно от наш сътрудник.
 5. www.autogasbulgaria.com може да поиска допълнително потвърждение, включително по телефон, факс, електронна поща на извършената поръчка. В случай, че Потребителят откаже да предостави изискваната от www.autogasbulgaria.com информация, отказът от предоставянето й автоматично води до отмяна на поръчката с или без допълнително уведомление на Потребителя.
 6. autogasbulgaria.com не носи отговорност за забава в случай, че забавянето се дължи по вина на куриера, извършващ доставката и/или поради независещи от  www.autogasbulgaria.com обстоятелства.
 7. При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране при прегледа на външни видими дефекти – евентуални повреди, удари и други щети, установени при доставка. Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера незабавно да уведоми сътрудник от отдел продажби на телефон 0896812481 ( до 17:00 ч ).
 8. При приемане на пратката от Потребителя без забележки, всички и всякакви претенции за външни видими дефекти са неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера при получаването на пратката и/или не бъде незабавно уведомен сътрудник от отдел продажби на телефон 0896812481. Потребителят губи правото си на привеждане на констатираните външни видими дефекти в съответствие с договора за продажбата.
 9. В случаите, когато от autogasbulgaria.com са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката autogasbulgaria.com не носи отговорност за неточно изпълнение на поръчката в следствие на подадената невярна информация от Потребителя.
 10. При предаване на стоките, Потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите я документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка.
 11. В случай, че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, www.autogasbulgaria.com се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят губи правата си по извършената от него поръчка за доставка на стоки.
 12. Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Потребителят има право да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на извършеното от него заявление за покупка на стоки в срок от 24 часа от уведомяването за такова искане на сътрудник от отдел продажби на телефон 0896812481 ( до 17:00 ч ).
 13. www.autogasbulgaria.com си запазва правото да променя под-изпълнителя, извършващ доставката, без да е длъжен да информира предварително Потребителя, стига това да не рефлектира на начина и срока на доставка.
 14. www.autogasbulgaria.com извършва доставки чрез под-изпълнител/и ( куриери ) на територията на България.
 15.  Доставките за чужбина се извършват чрез  под-изпълнител куриер Еконт , Спиди или друг , и само с предварително плащане от страна на клиента. Задължително уведомяване на сътрудник от отдел продажби на телефон 0896812481 за уточняване на детайли по доставка и плащане .  Цената на доставката зависи от теглото на поръчаните продукти.

ВРЪЩАНЕ

1. Като потребител при онлайн пазаруване Вие имате следното право:

 • Да върнете покупката си в рамките на 14 дни, без да посочвате причина.
 • Това е едно от основните Ви права на онлайн потребител. Не е нужно да се посочва причина, просто уведомете продавача в рамките на 14 дни и изпратете продукта обратно.
 • Разходи за връщането на покупката СЕ ПОЕМАТ ОТ КЛИЕНТА, решил да се възползва от правото на отказ от поръчка.

2. Началото на 14 дневния срок започва да тече от различен момент според случая:

 • при договори за услуга — деня на сключване на договора
 • при договори за продажба — деня, в който Вие или трето лице, посочено от Вас получи стоките от куриер;
 • в случаите на много стоки, поръчани с една поръчка, но доставяни отделно — деня, в който Вие или трето лице, посочено от Вас получи последната стока от куриер;

Важно! Ако търговецът не Ви е информирал за правото на отказ, то срокът за отказ изтича 12 месеца след края на първоначалния срок за отказ, определен съгласно гореописаните правила.

3. Как да се откажете от покупка извършена онлайн?

 • На първо място трябва да информирате търговеца за решението си да се откажете от покупката преди изтичането на срока за отказ.
 • За тази цел можете да използва стандартния формуляр за отказ, който търговецът е необходимо да ви предостави;
 • Форма за отказ  https://herbamedicabg.com/media/wysiwyg/formuliar-za-otkaz.pdf
 • Да заявите по телефона недвусмислено решението си да се откаже от поръчката си.
 • Трябва да изпратите стоките на търговеца в рамките на 14 дни, след като сте го информирали, че искате да се откажете от покупката.
 • Разходи за връщането на покупката СЕ ПОЕМАТ ОТ КЛИЕНТА, решил да се възползва от правото на отказ от покупката.

4. Възстановяване на заплатена сума:

 • Търговецът трябва да възстанови платената сума като използва същото платежно средство като това, използвано от Вас при първоначалната транзакция, освен ако Вие не сте изразили изричното си съгласие за използването на друго платежно средство и при условие че за Вас не възникват никакви такси в резултат от възстановяването.